تبلیغات
داستان کده ، داستان طنز جالب و... - عمه خانوم

داستان کده ، داستان طنز جالب و... - عمه خانوم

با باز شدن در ساختمان شرکت، نوشین که گوشه سالن پشت میز نشسته بود و مشغول تایپ نامه‌ای بود، از گوشه چشم نگاه مختصری به سمت در انداخت و دوباره به کار خود ادامه داد. اما ناگهان مثل جن گرفته‌ها از جا پرید و به سمت زن میانسالی که در آستانه در ایستاده بود

با آشفتگی گفت: عمه‌جان! شما اینجا چه کار می‌کنین؟

عمه‌جان که مانتوی بلند و گشاد بر تن داشت و روسری کوچکی را زیر گلویش گره زده بود، در حالی که با لبخند به سمت نوشین می‌آمد با خوشرویی گفت: خب معلومه، اومدم، محل کار برادرزاده‌ام رو ببینم!

نوشین با نگرانی نگاهی به سمت اتاق رئیس شرکت انداخت و بعد به عمه گفت: ولی شما که دیده بودین! مگه من بچه‌ام؟

عمه‌جان روی مبل راحتی که رو به روی میز کار نوشین بود، نشست و با خونسردی گفت: همچین زیاد هم بزرگ نیستی! تازه تو امانتی دست من. این چند ماهی که دانشگاه قبول شدی و از شهرستان اومدی، مثل تخم چشمم از تو مراقبـت کردم، حالا که کار پیدا کردی و بر خلاف میل من...

نوشین با گستاخی حرف عمه‌اش را قطع کرد و گفت: سرکار اومدن من با رضایت بابام بوده. بنابراین فکر نمی‌کنم که کسی حق اظهار نظر داشته باشه.

عمه‌جان نگاهی به نوشین انداخت و بعد در حالی که با دست راست، پشت دست چپش را به آرامی می‌مالید از روی خوش قلبی گفت: ولی من فکر می‌کنم تا وقتی که با من زندگی می‌کنی، مسئولیت تو به عهده منه، من هم حق دارم که در مورد سرنوشت تو نگران باشم. تازه من فکر نمی‌کنم بابات بدونه که تو می‌یای، سرکار.

و نگاه نافذ خود را به چهره برافروخته نوشین دوخت که یک شال سبز رنگ روی سرش گذاشته بود. نوشین که با شنیدن این حرف تا بنا گوش سرخ شده بود در حالی که سعی می‌کرد خشم خود را پنهان کند، با لحن نیشداری گفت: ما داریم تو یه دوره و زمونه دیگه زندگی می‌کنیم عمه خانوم! الان خیلی از مـعیارها و ملاک‌ها تغییر کردن. حتی آدم‌های فسیل شده هم اینو می‌فهمن!

عمه‌جان سری تکان داد و گفت: اما دخترجان! من فکر نمی‌کنم حتی آدم‌های فسیل شده هم منکر وقار و نجابت و شخصیت برای یه دختر جوون باشن!

نوشین می‌خواست چیزی بگوید که ناگهان در شرکت باز شد و مرد جوان خوش تیپی که کیف سامسونت در دست داشت، وارد شد. نوشین که با دیدن مرد جوان آشکارا دستپاچه شده بود، با دستپاچگی با او سلام و احوالپرسی کرد. مرد جوان در حالی که به طرف اتاق رئیس شرکت می‌رفت، پرسید: پدر هستند دیگه، نه؟

نوشین جواب داد: بله! بله! تشریف دارن.

وقتی مرد جوان وارد اتاق شد و در را پشت سرخودش بست، نوشین هیپنوتیزم شده روی صندلی خود نشست. عمه‌جان در حالی که با لبخند معنا داری نوشین را نگاه می‌کرد، به آهستگی گفت: آهان! پس ماجرا اینه!

نوشین با لحن بی‌‌اعتنایی گفت: چی اینه؟

عمه‌جان سرش را جلو آورد و با مهربانی گفت: ببین دخترجان! ازدواج خوبه! ازدواج با یه آدم پولدار خیلی خوبه! ازدواج با یه آدم پولدار باشخصیت که دیگه نورعلی نوره! اما هر کاری راهی داره. با رنگ و لعاب و قر و اطوار که آدم نمی‌تونه شریک آینده زندگیش رو پیدا کنه. می‌تونه؟

نوشین با دلخوری و لحن تندی گفت: منظورتون چیه؟

عمه‌جان با صداقت گفت: منظورم اینه که پسر آقای رئیس خیلی جوان برازنده و شایسته‌ای به نظر میاد، اما فکر نمی‌کنم از اون دست جوونایی باشه که گول ظاهر افراد رو می‌خورن و بر اساس اون تصمیم می‌گیرن.

نوشین که دوباره مثل لبو قرمز شده بود، خشم‌آلود گفت: عمه دیگه دارین شورشو در میارین. من هر کاری می‌کنم به خودم مربوطه. شما هم...

اما در همین هنگام در اتاق آقای رئیس باز شد. نوشین با عجله از جا جهید و در حالی که به در اتاق چشم دوخته بود، با لحنی که هم التماس آمیز بود و هم آمرانه به عمه‌اش گفت: برین عمه! برین! تو رو خدا! زود باشین.
 عمه خانم اخمی کرد و گفت: وا! چه بی‌تربیت! مگه من طاعون دارم بچه؟!
نوشین که با نگرانی از در اتاق چشم بر نمی‌داشت، دوباره گفت: عمه! بحث نکن! برو.

عمه گفت: نکنه روت نمیشه که آقای رئیس و پسرش منو با تو ببینند ‌هان؟ به کلاس خانوم نمی‌خورم؟

و بعد رویش را به سمت دیگر برگرداند و با سماجت گفت: اصلا حالا که اینطور شد از جام تکون نمی‌خورم. دختره بی‌حیا! دو ترم درس خونده واسه من چه حرفهایی می‌زنه!
 آقای رئیس و پسرش صحبت کنان از اتاق خارج شدند و چند لحظه بعد پسر جوان از پیرمرد خداحافظی کرد و به دنبال کاری رفت. آقای رئیس موقع بازگشت به اتاقش متوجه حضور عمه‌جان شد. لبخند زنان جلو آمد و مؤدبانه سلام و احوالپرسی کرد. نوشین به اجبار، عمه‌اش را به آقای رییس معرفی کرد. عمه‌جان و آقای رئیس مشغول صحبت با هم شدند و به نظر می‌رسید که از صحبت‌هایشان لذت می‌برند.
بالاخره عمه خانم خداحافظی کرد و خواست برود که ناگهان گویا چیزی یادش آمده باشد، در حالی که زیپ ساکش را باز می‌کرد، به نوشین گفت: داشت یادم می‌رفت. کوفته درست کرده بودم. گفتم برات بیارم. دلم نمی‌خواد هله هوله بیرون رو به جای ناهار بخوری. شدی یه مشت استخون!

نوشین بی‌دلیل خجالت کشید و سرخ شد. آقای رئیس با شنیدن اسم کوفته بی‌اختیار خنده کنان گفت: وای! کوفته! خانوم غفوری من سال‌هاست کوفته نخوردم.

عمه‌جان با شنــیدن این حرف با خوشحالی گفت: لطفا شما هم میــل کنین. تعداد کوفته‌ها زیاده. خوشحال میشم. باورکنین دستپختم بد نیست.
آقای رئیس با رضایت خاطر گفت: خیلی ممنون! چرا که نه! با کمال میل.
با رفتن عمه‌جان، نوشین نفس راحتی کشید. نصف بیشتر کوفته‌ها را گرم کرد و برای آقای رئیس برد. آقای رئیس با ولع کوفته‌ها را می‌خورد و به به و چه چه می‌کرد. نوشین هم قند توی دلش آب می‌شد و از این‌که عمه جانش توانسته بود دل پدر شوهر آینده‌اش را به دست بیاورد، خیلی خوشحال بود.
در واقع از آن روز به بعد رفتار آقای رئیس با نوشین روز به روز مهربانانه‌تر و صمیمی‌تر می‌شد. پسرش هم از آن حالت بی‌‌اعتنایی بیرون آمده بود و با گرمی و صمیمیت با نوشین برخورد می‌کرد. نوشین حتی حس می‌کرد که نـگاه پدر و پسر تغییر کرده است و در چشمانشان دوست داشتن عجیــبی موج می‌زند. دل توی دل نوشین نبود و هر شب با رویاهای شیرین به خواب می‌رفت او دلش می‌خواست وقتی وصلت سر می‌گیرد دماغ عمه جانش را به خاک بمالد و به او بفهماند که بزک دوزک او بی‌فایده نبوده است. عمه‌جان بیشتر اوقات به محل کار او می‌آمد و برایش ناهار می‌آورد. البته نوشین دیگر ناراحت نمی‌شد. چون پدر شوهر آینده‌اش و حتی پسرش ظاهرا خیلی از آن غذاها خوششان می‌آمد و این برای نوشین یک موفقیت بزرگ بود. فقط باید هر بار به نصیحت‌های عمه‌اش درباره شخصیت و وقار و متانت گوش می‌داد که برایش ارزشی نداشت و همیشه توی دلش می‌گفت: عمه خانوم! تو چی حالیته. تو اگه لالایی بلد بودی پس چرا خودت خوابت نبرد. اینجوری عزب اوقلی موندی!
تا این‌که سرانجام یک روز آقای رئیس، نوشین را به دفتر خودش فرا خواند. قلب نوشین تند می‌زد و احساسی مرموز به او می‌گفت که بالاخره روز موعود فرا رسیده است. آقای رئیس با مهربانی از هر دری صحبت می‌کرد. اما نوشین بی‌‌صبرانه منتظر بود تا حرف اصلی را از دهان او بشنود. توی دلش چهره عمه‌اش را تصور می‌کرد که با شنیدن خبر خواستگاری چه جوری می‌شود و از این تصور با بدجنسی خنده‌اش می‌گرفت. تا این‌که سرانجام آقای رئیس گفت: می‌دونی عزیزم هیچ چیزی به اندازه یه ازدواج خوب نمی‌تونه آدم رو خوشبخت کنه.

نوشین با شادی توی دلش گفت: می‌دونم! می‌دونم! حرفت رو بزن! طفره نرو.

آقای رئیس آهی کشید و گفت: بعد از فوت همسرم، من و پسرم واقعا خیلی تنهایی کشیدیم. سال‌های بدی رو پشت سر گذاشتیم.
نوشین سعی می‌کرد خودش را آرام و خونسرد نشان بدهد اما در درونش غوغا به پا بود و دلش می‌خواست به هوا بپرد. آقـــای رئیـــس ادامه داد: حضور یه زن خوب می‌تونه به زندگی ما رنگ و روی تازه‌ای بده. در واقع یه ازدواج موفق می‌تونه برای هر دو نفر ما کمک بزرگی باشه.
نوشین می‌خواست از خوشحالی غش کند. آقای رئیس کمی خودش را جلو کشید و لبخندی زد و ادامه داد: راستش ما خیلی راجع به این موضوع فکر کردیم. چطور بگم حرف امر خیره.
نوشین به زور چهره یک دختر خجالت‌زده معصوم را به خودش گرفته بود ولی در واقع از این‌که می‌دید بالاخره تیرش به هدف خورده است می‌خواست پرواز کند. آقای رئیس سرفه‌ای کرد و گفت: من چند بار عمه‌خانم شما رو اینجا ملاقات کردم. زن بسیار معـــقول ، متــین، کامل و باسوادیه. از این زن‌هــا دیگه کمتر پیدا می‌شن. هم من و هم پسرم فکر می‌کنیم که اون برای همسری من بسیار شایسته و مناسبه. البته من اصلا قصد ازدواج نداشتم ولی دیدن عمه شما...
نوشین دیگر چیزی نمی‌شنید. گویا یک دفعه یک پارچ آب یخ روی سرش خالی کرده باشند. وسط اتاق ایستاده بود و ‌هاج و واج با دهان نیمه باز به دهان آقای رئیس که باز و بسته می‌شد نگاه می‌کرد و عمه‌جان را می‌دید که مثل یک پروانه دور آقای رئیس بال بال می‌زند و در حالی که انگشت اشاره‌اش را به طرفش تکان تکان می‌دهد، می‌‌گوید: حالا دیدی حق با من بود! دیدی حق با من بود!

تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 08:15 ب.ظ
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ،
نظرات
http://canadianopharmacy.com/ در تاریخ پنجشنبه 10 مرداد 1398 02:38 ب.ظ گفته:

You actually reported it perfectly.
safe canadian online pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmaceuticals buy viagra usa drugstore online reviews no 1 canadian pharcharmy online canadian online pharmacies reviews canadian medications, liraglutide Northwest Pharmacy canadian pharmaceuticals stocks
http://lecballbes.strikingly.com/ در تاریخ شنبه 1 تیر 1398 11:16 ق.ظ گفته:

Truly loads of amazing facts!
tadalafil 10 mg cialis australian price rx cialis para comprar cialis coupon if a woman takes a mans cialis estudios de cialis genricos generic cialis tadalafil cialis pills cost of cialis cvs cialis italia gratis
http://nesronor.strikingly.com/ در تاریخ جمعه 31 خرداد 1398 07:18 ب.ظ گفته:

You have made your point!
buy cialis online side effects for cialis cialis generico online when will generic cialis be available cialis qualitat purchasing cialis on the internet dosagem ideal cialis cialis kaufen bankberweisung side effects for cialis cialis for bph
http://kolcohurl.strikingly.com/ در تاریخ پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:21 ق.ظ گفته:

Nicely spoken of course. !
cialis arginine interactio buy cheap cialis in uk prezzo di cialis in bulgaria cialis 20mg preis cf cialis generique 5 mg cialis y deporte cialis lilly tadalafi click now cialis from canada tarif cialis france acheter du cialis a geneve
http://efnbikic.strikingly.com/ در تاریخ شنبه 25 خرداد 1398 02:26 ق.ظ گفته:

Nicely put, Thanks a lot.
comprar cialis 10 espa241a generic cialis with dapoxetine dosagem ideal cialis best generic drugs cialis can i take cialis and ecstasy cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg cialis 5 mg buy click now buy cialis brand cialis official site
http://nastflimgeo.strikingly.com/ در تاریخ پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:39 ق.ظ گفته:

You expressed this exceptionally well!
cialis side effects cialis tablets australia cialis cipla best buy cialis side effects dangers cialis coupons printable interactions for cialis cialis generisches kanada venta cialis en espaa preis cialis 20mg schweiz import cialis
qzanieljkwqav در تاریخ سه شنبه 21 خرداد 1398 07:31 ق.ظ گفته:
lvdmlkdfrsyl viagra story <a href=http://northwestpharmacyc.com/>does viagra work</a> viagra over the counter <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis from canadian pharmacy</a>
cost viagra
http://canadianorderpharmacy.com/ در تاریخ پنجشنبه 22 فروردین 1398 05:09 ق.ظ گفته:

Awesome facts, Thanks a lot!
trusted pharmacy canada trusted pharmacy canada scam canadian pharmaceuticals online drugs for sale online canadian pharmacies that ship to us canadian government approved pharmacies canadian pharmacies without an rx canada online pharmacies reviews canadian pharmaceuticals nafta online pharmacies mexico
buy cialis usa در تاریخ جمعه 16 آذر 1397 06:04 ق.ظ گفته:

You stated this really well!
prix de cialis cialis pills boards cialis cost cialis for bph price cialis best cheap cialis tadalafil generic il cialis quanto costa cialis for sale in europa cialis et insomni
Cialis pills در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1397 10:55 ق.ظ گفته:

Thanks a lot, Numerous info!

compare prices cialis uk cialis generico postepay india cialis 100mg cost cialis therapie tadalafil 20 mg cialis generico milano generico cialis mexico cipla cialis online cialis online napol preis cialis 20mg schweiz
Cialis pills در تاریخ چهارشنبه 14 آذر 1397 02:41 ب.ظ گفته:

Useful facts. Many thanks.
buy cialis online legal buy cialis online when will generic cialis be available sublingual cialis online buy cialis online cheapest generic cialis at walmart only now cialis 20 mg callus the best site cialis tablets get cheap cialis
Cialis 20 mg در تاریخ چهارشنبه 14 آذر 1397 03:04 ق.ظ گفته:

Many thanks, I like it!
cialis venta a domicilio i recommend cialis generico cialis canada on line we use it cialis online store prezzo di cialis in bulgaria cialis tadalafil cialis with 2 days delivery we like it cialis price cialis manufacturer coupon cialis daily reviews
buy cialis online در تاریخ سه شنبه 13 آذر 1397 03:59 ب.ظ گفته:

Whoa plenty of superb material.
generic cialis review uk cialis 100 mg 30 tablet cialis authentique suisse tadalafilo tadalafil 20mg cialis patentablauf in deutschland only best offers 100mg cialis cialis 5mg cialis for daily use generic cialis soft gels
buy cials online در تاریخ سه شنبه 13 آذر 1397 04:38 ق.ظ گفته:

Thanks a lot, Ample data.

dosagem ideal cialis cialis prezzo in linea basso cialis diario compra cialis 20 mg cut in half enter site 20 mg cialis cost can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg cialis australian price rx cialis para comprar cialis savings card
Cialis 20 mg در تاریخ دوشنبه 12 آذر 1397 04:30 ب.ظ گفته:

Truly plenty of terrific tips.
cialis 5 mg schweiz best generic drugs cialis effetti del cialis cialis generique safe site to buy cialis online cialis cuantos mg hay cialis en 24 hora recommended site cialis kanada cialis 10 doctissimo cialis dosage amounts
Buy generic cialis در تاریخ دوشنبه 12 آذر 1397 04:22 ق.ظ گفته:

Amazing posts, Thanks a lot.
cialis generic tadalafil buy cialis generico online cialis online dosagem ideal cialis cialis per paypa cialis cipla best buy cialis generico in farmacia cialis authentique suisse cialis authentique suisse we recommend cheapest cialis
Online cialis در تاریخ یکشنبه 11 آذر 1397 03:53 ب.ظ گفته:

This is nicely put! !
cialis sicuro in linea cialis cuantos mg hay cialis from canada link for you cialis price female cialis no prescription acheter cialis meilleur pri buy original cialis look here cialis cheap canada we recommend cialis best buy canadian cialis
buy tadalafil no prescription در تاریخ یکشنبه 11 آذر 1397 04:01 ق.ظ گفته:

Great information, Thanks a lot!
import cialis cialis sicuro in linea buy online cialis 5mg cialis sale online viagra or cialis cialis wir preise cialis prices i recommend cialis generico cilas order generic cialis online
buy cialis online در تاریخ شنبه 10 آذر 1397 04:31 ب.ظ گفته:

Factor effectively regarded..
cialis tablets cialis for sale cialis without a doctor's prescription cialis generisches kanada acheter cialis meilleur pri cialis para que sirve cialis 30 day trial coupon cialis tablets cialis farmacias guadalajara cialis generique 5 mg
buy cialis pills online در تاریخ شنبه 10 آذر 1397 03:37 ق.ظ گفته:

Excellent forum posts. With thanks.
we like it safe cheap cialis trusted tabled cialis softabs cialis lilly tadalafi opinioni cialis generico cialis en 24 hora 40 mg cialis what if i take cialis mit grapefruitsaft cialis canada on line click now buy cialis brand cialis herbs
buy cialis delhi در تاریخ جمعه 9 آذر 1397 04:21 ب.ظ گفته:

You have made your point.
cialis en mexico precio free generic cialis where to buy cialis in ontario canadian discount cialis tadalafil cialis pills boards cialis farmacias guadalajara deutschland cialis online cialis sans ordonnance warnings for cialis
Generic cialis در تاریخ جمعه 9 آذر 1397 04:36 ق.ظ گفته:

Nicely put. Kudos.
cialis patent expiration cialis side effects cialis generico in farmacia cipla cialis online viagra vs cialis cialis australian price we like it cialis price recommended site cialis kanada cialis kamagra levitra cialis online
buy cialis online us pharmacy در تاریخ پنجشنبه 8 آذر 1397 05:13 ب.ظ گفته:

Many thanks, A lot of content.

cialis 10mg prix pharmaci cialis 200 dollar savings card estudios de cialis genricos achat cialis en itali cialis coupons printable cialis 200 dollar savings card cialis savings card import cialis non 5 mg cialis generici cialis canada
Cialis pills در تاریخ پنجشنبه 8 آذر 1397 05:18 ق.ظ گفته:

You actually expressed it well.
cialis coupons tadalafil 20mg deutschland cialis online cialis sans ordonnance price cialis per pill cialis tadalafil online prices for cialis 50mg cialis canada on line precios cialis peru cialis generico milano
Cialis prices در تاریخ چهارشنبه 7 آذر 1397 04:41 ب.ظ گفته:

Wow many of helpful info!
cialis venta a domicilio prices on cialis 10 mg canada discount drugs cialis where do you buy cialis cialis for sale cialis online napol cialis sale online acheter cialis kamagra cialis dosage recommendations cialis wir preise
buy cialis us pharmacy در تاریخ چهارشنبه 7 آذر 1397 04:43 ق.ظ گفته:

Thank you. Lots of knowledge!

tadalafil 5mg tarif cialis france cialis generika in deutschland kaufen cialis taglich recommended site cialis kanada cialis generisches kanada cialis pills boards cialis tablets rezeptfrei cialis apotheke free generic cialis
buy cialis medication در تاریخ سه شنبه 10 مهر 1397 04:52 ب.ظ گفته:

Cheers. Ample tips.

buy online cialis 5mg cialis bula buy cialis we like it cialis price generic cialis when can i take another cialis cialis uk next day fast cialis online cialis sale online cialis from canada
buy cialis online safely در تاریخ یکشنبه 8 مهر 1397 10:47 ق.ظ گفته:

Many thanks. A lot of facts.

cialis patentablauf in deutschland tadalafil 20mg cialis 100 mg 30 tablet cialis 20mg click now cialis from canada cialis dosage recommendations canadian discount cialis generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg generic cialis review uk
canadian pharmaceuticals online در تاریخ یکشنبه 1 مهر 1397 12:07 ق.ظ گفته:

Many thanks, I value it.
aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacies shipping to usa pharmacy reputable canadian prescriptions online canadian medications online drugs for sale in canada order canadian prescriptions online canada online pharmacies canadian online pharmacies rated most reliable canadian online pharmacies
viagraky.com در تاریخ پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:34 ب.ظ گفته:

Amazing info. Regards!
cialis generisches kanada cialis rezeptfrei sterreich cheap cialis cialis sicuro in linea enter site natural cialis cialis para que sirve generic for cialis viagra cialis levitra cialis dosage amounts cialis uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30